Podręczna lista najczęściej spotykanych akronimów w rekrutacjach IT

Akronimy IT

Nie znalazłeś(-aś) szukanego skrótu/akronimu?

Jeżeli akronimy IT których poszukujesz nie znajdują się na tej liście to daj nam o tym znać.
Zaktualizujemy listę tak szybko jak jest to tylko możliwe 🙂
Możesz wysłać wiadomość, korzystając z formularza umieszczonego poniżej lub formularza kontaktowego.

Brakujące skróty/akronimy
Dzięki za przesłanie Twoich propozycji 🙂
Uuups, coś poszło nie tak. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

⚠️ Powyższa lista jest obecnie we wczesnej fazie i cały czas regularnie ją uzupełniamy. Nie zapominaj regularnie tutaj zaglądać, aby sprawdzić nowo dodane akronimy 😉

1. AWS

Amazon Web Services

Platforma chmurowa uruchomiona oraz prowadzona przez firmę Amazon. AWS świadczy ponad 200 usług z zakresu m.in. hostingu stron internetowych, baz danych, sieci komputerowych, analityki, przechowywania i przetwarzania danych. Obecnie jest to najpopularniejszy dostawca usług chmurowych z udział w rynku na poziomie 32% (2020 r.).

🔗 Dodatkowe linki:
AWS | 🎬Czym jest AWS? | 🎬Top 50+ AWS Services Explained in 10 Minutes

2. GCP

Google Cloud Platform

Platforma chmurowa należąca do firmy Google, oferująca pakiety rozwiązań do przechowywania danych, hostingu, baz danych, Big Data itp. Umożliwia programistom budowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji, witryn i usług na tej samej infrastrukturze co Google. W 2020 roku udział firmy w rynku świadczenia publicznych serwisów chmurowych wynosił 7%.

🔗 Dodatkowe linki:
GCP | 📝Co to jest Google Cloud Platform? | 📝Co to jest Google Cloud i jak działa? | 🎬Explain Google Cloud to Your Grandmother

3. HTML

HyperText Markup Language

Standard dokumentów w sieci World Wide Web służący do tworzenia stron i aplikacji internetowych. Może być wspomagany przez technologie takie jak kaskadowe arkusze stylów (CSS) oraz języki skryptowe takie jak JavaScript. Najbardziej podstawowa składowa każdej strony internetowej. To w HTML decydujemy o tym jakie elementy oraz teksty pojawią się na stronie w określonej kolejności. Możemy również spotkać się z zapisem HTML5, gdzie „5” oznacza obecną wersję standardu HTML.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬HTML in 100 Seconds | 📝Język HTML – co to jest, do czego służy i jak wygląda? | 📝Wszystko, co musicie wiedzieć o HTMLu.

4. CSS

Cascading Style Sheets

Język arkuszy stylów, który służy do prezentacji i formatowania treści na stronach internetowych, np. czcionki, rozmiaru tekstu, kolorów, odstępów, obramowania itd. CSS został zaprojektowany, aby umożliwić oddzielenie prezentacji (CSS) od treści (HTML). Możemy również spotkać się z zapisem CSS3, gdzie „3” oznacza obecną wersję standardu CSS.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬CSS in 100 Seconds | 🎬What is CSS? And How It Works!

5. JS

JavaScript

Język programowania, który jest jedną z podstawowych technologii World Wide Web, obok HTML i CSS. Może być używany zarówno po stronie klienta (frontend, przeglądarka) jak i na serwerze (backend, Node.js). Po stronie klienta używany głównie do nadawania stronom internetowym interaktywnego charakteru (np. logowanie użytkownika, walidacja formularzy, animowanie elementów na stronie itd.). Język ten rozwijany jest zgodnie ze standardem ECMAScript.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬JavaScript in 100 Seconds | 📝JavaScript i ECMAScript | 📝Wszystko, co musicie wiedzieć o JavaScript

6. SEO

Search Engine Optimization

Praktyka zwiększania ilości i jakości ruchu do Twojej witryny poprzez organiczne (darmowe, nieuzyskane za pomocą reklam bądź ich płatnych akcji) wyniki wyszukiwania. Najczęściej polega ona na optymalizacji treści strony internetowej oraz stosowaniu semantycznego kodu HTML. Dzięki temu „roboty” wyszukiwarek internetowych (np. Google) potrafią zrozumieć, na jaki temat jest dana strona, automatycznie ocenić jej jakość i umieszczać ją wyżej w wynikach wyszukiwania.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬SEO for Developers in 100 Seconds | 🎬SEO In 5 Minutes | 📝Co To Jest SEO? | 📝SEO co to jest? Poradnik 2022

7. UI

User Interface

Interface użytkownika jest przestrzenią, w której człowiek (użytkownik) może komunikować się z maszyną (w naszym przypadku najczęściej z komputerem). Interfejsem może być okno przeglądarki internetowej (a dokładniej rzecz biorąc otwarta w tym oknie strona) lub zainstalowanego programu. Interface użytkownika powinien być przyjazny dla oka, intuicyjny oraz spójny, aby użytkownik miał ochotę korzystać ze strony/z programu jak najdłużej. Odpowiada na pytanie: „Jak dana strona/aplikacja ma wyglądać”?

🔗 Dodatkowe linki:
🎬What is UI vs. UX Design? | 🎬User Interface Design (UI) Explained For Beginners | 📝User Interface – czym jest interfejs użytkownika (UI)?

8. UX

User Experience

UX określa sposób, w jaki użytkownik wchodzi w interakcję z aplikacją. W przeciwieństwie do UI, który definiuje, jak ma wyglądać dana aplikacja, UX odpowiada na pytanie „Jak dana strona/aplikacja ma się zachowywać?”. Produkt posiadający dobrze zaplanowany UX, dla użytkownika jest intuicyjny, łatwy w obsłudze, nie powoduje problemów z użytkownikiem, użytkownik zawsze wie, gdzie się aktualnie znajduje i jakie kolejne kroki może wykonać.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬UX designer – podstawowe umiejętności | 🎬What is user experience (UX)? | 📝Czym jest User Experience?

9. API

Application Programming Interface

Sposób komunikacji co najmniej dwóch programów komputerowych ze sobą. Przez programy komputerowe w naszym przypadku rozumiemy najczęściej aplikację napisaną na frontend oraz na backend. Aplikacja na frontendzie komunikuje się z tą na backendzie właśnie za pomocą API. Za pomocą API komunikować między sobą mogą się również aplikacje backendowe. API tworzone jest na backendzie i jest swego rodzaju „bramą” do tego, co dana aplikacja oferuje klientom (innym aplikacjom) chcącym z niej skorzystać.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬RESTful APIs in 100 Seconds | 🎬Co to jest REST API? | 🎬Co to jest API i jak działa?

10. SQL

Structured Query Language

Język programowania używany do tworzenia, modyfikowania i zarządzania danymi w relacyjnej bazie danych zarządzanej przez odpowiedni system zarządzania bazą danych.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬SQL Explained in 100 Seconds | 🎬What is SQL? | 🎬Czym jest język SQL?

11. E2E

End to end

Jeden z rodzajów testów automatycznych wykorzystywanych przy tworzeniu oprogramowania. Używamy ich do sprawdzenia, czy dany scenariusz testowy działa zgodnie z założeniami od początku do końca z punktu widzenia użytkownika końcowego. Scenariuszem może być np. rejestracja użytkownika. Automatyczne narzędzie symuluje wtedy wejście użytkownika na stronę z formularzem rejestracyjnym, wypełnia wszystkie pola, przesyła formularz i sprawdza, czy strona podsumowania zawiera wszystkie wymagane dane.

🔗 Dodatkowe linki:
📝Testy End to End | 📝Piramida testów

12. TDD

Test-driven development

Jedna z metodyk wytwarzania oprogramowania, gdzie programista najpierw pisze testy automatyczne, które definiują pożądane ulepszenie lub nową funkcję, następnie pisze kod (implementuje tę funkcję), aby przejść ten test, a na koniec refaktoryzuje nowy kod do akceptowalnych standardów.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬Test Driven Development – What? Why? And How? | 📝Czym jest technika TDD? | 📝Test Driven Development na przykładzie

13. QA

Quality Assurance

Działania mające na celu zapewnienie, że rozwijane oprogramowanie spełnia określone wymagania. Software QA obejmuje cały proces tworzenia oprogramowania i często kojarzony jest z przygotowywaniem odpowiedniej ilości testów automatycznych, które sprawdzają poprawność działania aplikacji.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬How QA is Done Today | 📝Quality Assurance (QA) | 📝QA Engineer — czym się zajmuje?

14. PWA

Progressive Web App

Aplikacja PWA jest stroną internetową napisaną za pomocą HTML/CSS/JS, która na urządzeniach mobilnych ma wyglądać i zachowywać się (np. push notyfikacje, praca offline, tryb pełnoekranowy, możliwość instalacji) jak aplikacja natywna. Dzięki temu mamy możliwość napisania jednej aplikacji na różne platformy (Android, iOS) bez kłopotów z dystrybucją przez sklep z aplikacjami (aplikacja instalowana jest z poziomu przeglądarki).

🔗 Dodatkowe linki:
🎬Progressive Web Apps in 100 Seconds | 📝Wstęp do Progressive Web Apps

15. CI

Continuous Integration

Proces w którym programiści integrują swój kodu w repozytorium częściej niż raz dziennie. Ułatwia to wyłapywanie błędów na wczesnych etapach, umożliwia unikanie konfliktów w kodzie oraz regularne testowanie małych zmian wprowadzanych przez zespół programistów.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬DevOps CI/CD Explained in 100 Seconds | 🎬What is Continuous Integration? | 📝Wyjaśniamy co to jest CI/CD?

16. CD

Continuous Deployment lub Continuous Delivery

Akronim CD znajdujący się w skrócie „CI/CD” może posiadać dwa znaczenia. Continuous Delivery oznacza automatyczne zbudowanie i przetestowanie nowo wytworzonego kodu (dostarczonego za pomocą CI). Wynikiem działania tutaj będą gotowe „paczki”, które możemy umieścić na serwerach produkcyjnych. Continuous Deployment idzie o jeden krok dalej i automatycznie umieszcza nowo zbudowany kod (wspomniane już paczki) na docelowych serwerach.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬DevOps CI/CD Explained in 100 Seconds | 🎬Continuous Deployment vs. Continuous Delivery | 📝CI/CD jako proces niezbędny w dzisiejszym IT

17. CDN

Content Delivery Network

Narzędzie wykorzystywane do szybszego dostarczania treści. Należy rozumieć jako „małe” serwery rozsiane po całym świecie, które pobierają i trzymają u siebie zasoby (np. pliki stron internetowych, dokumentów, grafik) z głównego „dużego” serwera. Dzięki temu użytkownik może pobrać dane znacznie szybciej korzystając z „małego” serwera, który fizycznie znajduje się bliżej niego, niż zawsze łączyć się z serwerem, który być może znajduje się na innym kontynencie.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬What is a Content Delivery Network | 📝CDN – co to, jak działa i jakie ma zalety?

18. CMS

Content Management System

Aplikacja webowa, która daje możliwość użytkownikom z różnymi poziomami uprawnień do zarządzania treścią, danymi lub informacjami projektu strony internetowej. Dzięki CMS treści na stronie internetowej (np. treść posta, grafika, menu, cennik, itp.) mogą być zmieniane bez zmian w kodzie strony.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬Czym jest CMS? | 🎬Co to jest CMS? | 📝Czym jest system CMS i jakie są jego rodzaje?

19. JSON

JavaScript Object Notation

Format zapisu danych. Używany głównie do wymiany danych między aplikacjami (np. frontend pobiera z backendu listę zakupów użytkownika i dane te przesyłane są właśnie w formacie JSON). JSON składa się z par klucz – wartość i zapisywany jest przy pomocy nawiasów: { „klucz”: „wartość” }. Jego format jest bardzo podobny do tego w jaki sposób tworzymy obiekty w języku JavaScript.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬Learn JSON in 10 Minutes | 📝JSON – co to jest i dlaczego warto używać?

20. MERN

MongoDB, Express.js, React, Node.js

Akronim określający cały stos technologiczny dla danej aplikacji. Stos ten składa się z czterech często łączonych ze sobą technologii:
– MongoDB (baza danych)
– Express.js (API)
– React (frontend)
– Node.js (backend)

🔗 Dodatkowe linki:
🎬What is MERN Stack? | 🎬What is the MERN Stack? (IBM)

21. LAMP

Linux, Apache, MySQL, PHP

Akronim określający cały stos technologiczny dla danej aplikacji. Stos ten składa się z czterech często łączonych ze sobą technologii:
– Linux (system operacyjny)
– Apache (WEB Server)
– MySQL (baza danych)
– PHP (backend, język programowania)

🔗 Dodatkowe linki:
🎬What is a LAMP Stack? | 📝Stos LAMP bez tajemnic

22. MEAN

MongoDB, Express.js, Angular, Node.js

Akronim określający cały stos technologiczny dla danej aplikacji. Stos ten składa się z czterech często łączonych ze sobą technologii:
– MongoDB (baza danych)
– Express.js (API)
– Angular (frontend)
– Node.js (backend)

🔗 Dodatkowe linki:
🎬The MEAN Stack Explained | 🎬What is the MEAN Stack? | 📝Stos MEAN: kompletny przewodnik

23. SaaS

Software As a Service (Oprogramowanie jako usługa)

Model dystrybucji oprogramowania w chmurze, dzięki któremu użytkownicy końcowi mogą uzyskać dostęp do aplikacji i korzystać z niej zdalnie za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Właściciel Saas jest odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu oraz aktualizacje oprogramowania a użytkownik najczęściej jest zobligowany do płacenia za dostęp na zasadzie „pay-as-you-go”, czyli w zależności od wykorzystania zasobów

🔗 Dodatkowe linki:
🎬 Software as a Service (SaaS) Explained in 5 mins | 📝Czym jest SaaS?

24. PaaS

Platform As a Service (Platforma jako usługa)

Oparte na chmurze środowisko obliczeniowe, które umożliwia tworzenie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami internetowymi bez konieczności zajmowania się infrastrukturą niezbędną do budowania aplikacji. PaaS obejmuje infrastrukturę, np. serwery, pamięć masową i sieć oraz oprogramowanie pośredniczące, narzędzia programistyczne itp.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬 PaaS Explained | 📝Co to jest PaaS? | 📝Czym jest platforma PaaS?

25. IaaS

Infrastructure as a Service (Infrastruktura jako usługa)

Rodzaj modelu usługi chmurowej polegającej na wynajęciu od dostarczyciela chmury infrastruktury informatycznej, np. serwerów, pamięci masowych itd. W modelu IaaS właścicielem oraz operatorem sprzętu fizycznego jest dostawca chmury, natomiast klient korzysta i płaci tylko za takie zasoby, które faktycznie wykorzystuje, dzięki czemu nie musi ponosić kosztowych operacji zakupu i utrzymywania fizycznego sprzętu w swojej lokalizacji.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬IaaS Explained | 📝Co to jest model IaaS?

26. MVP

Minimum Viable Product

Produkt (np. aplikacja / strona internetowa), który posiada jak najmniejszą ilość zaimplementowanych funkcjonalności, tak aby można było zbadać i zrozumieć zainteresowanie klientów produktem bez jego pełnego rozwoju. Dzięki temu nie tracimy czasu na rozwój produktu, który nie przyjmie się na rynku. Ważne, aby taki produkt mógł powstać jak najszybciej.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬 Minimum Viable Product Examples and Benefits | 📝 Co to jest Minimum Viable Product

27. OOP

Object Oriented Programming

Paradygmat programowania oparty na koncepcji „obiektów”, które mogą zawierać dane i kod. Dane przechowywane są w postaci pól (często znanych jako atrybuty lub właściwości) natomiast kod, w postaci procedur (często znanych jako metody). OOP koncentruje się na obiektach, którymi programiści chcą manipulować, a nie na logice wymaganej do manipulowania nimi.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬 Object-oriented Programming in 7 minutes | 📝 Czym jest programowanie obiektowe?

28. ORM

Object Relational Mapping

Mechanizm, który umożliwia adresowanie, dostęp i manipulowanie obiektami bez konieczności zastanawiania się, jak te obiekty odnoszą się do swoich źródeł danych (baza danych). Dzięki temu w anszym kodzie możemy łatwo i wygodnie pracować z danymi pochądzącymi z relacyjnych baz danych. Dane takie możemy manipulować z użyciem języka programowania w którym napisana jest aplikacja, bez konieczności używania języka SQL.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬 ORM: The Good, the Great, and the Ugly | 📝 Co to jest ORM?

29. REST

Representational State Transfer

Zbiór zasad i reguł, dzięki którym dwa komunikujące się ze sobą systemy (np. frontend i backend za pomocą API) są w stanie zrozumieć siebie nawzajem. Nie posiada oficjalnej specyfikacji. Wspomniany już zbiór reguł ma na celu ułatwienie i uspójnienie procesu wymiany danych w sieci Internet.

🔗 Dodatkowe linki:
📝 Czym jest REST? | 🎬 Czym jest REST API?

30. SDK

Software Development Kit

Zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania, który znacznie ułatwia programiście tworzenie aplikacji na konkretną platformę (np. Windows, Android, iOS), korzystanie z funkcjonalności danej biblioteki czy tworzenia aplikacji na konkretny sprzęt (np. moduł GPS, asystent głosowy). W skład SDK wchodzą najczęściej biblioteki, instrukcje, przykładowe fragmenty kodu, dokumentacje itd.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬 SDK vs API – WHAT’S THE DIFFERENCE? | 📝 Co to SDK?

31. WPF

Windows Presentation Foundation (zwany również Avalon)

Opracowany przez Microsoft framework UI, którego zadaniem jest renderowanie interfejsów użytkownika w aplikacjach opartych na systemie Windows. Wydany jako część .NET Frameworka 3.0 (język C#) w 2006 r. Integruje UI, grafikę 2D i 3D, multimedia, dokumenty oraz generowanie rozpoznawanie mowy.

🔗 Dodatkowe linki:
📝 Czym jest WPF? | 📝 WPF Z CZYM TO SIĘ JE?

32. OOD

Object-Oriented Design

Proces polegający na wykorzystaniu metodologii obiektowej do projektowania systemu obliczeniowego lub aplikacji. OOD służy jako część procesu lub cyklu życia programowania obiektowego (OOP) i pomaga w projektowaniu architektury, lub układu system. Zaprojektowany system jest później tworzony przy użyciu obiektowych języków programowania.

🔗 Dodatkowe linki:
📝 Object-Oriented Design | 🎬 Object Oriented Design

33. ITIL

IT Infrastructure Library

Zbiór dobrych praktyk dotyczących zarządzania organizacją IT. Zawiera on praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz usługami IT. ITIL jest uniwersalny oraz elastyczny, więc możemy go zastosować w niemal każdym przedsiębiorstwie. Istnieje możliwość zdobycia oficjalnego certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zagadnień ITIL.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬 ITIL In 1 Minute | 📝 Co to jest ITIL? | 📝 Czym jest ITIL?

34. ML

Machine Learning

Uczenie maszynowe polega na zapamiętywaniu (uczeniu się) pewnych wzorców i zachowań. Algorytmy ML budują model na podstawie przykładowych danych, zwanych danymi treningowymi, w celu dokonywania przewidywań lub podejmowania decyzji w przypadku pojawienia się nowych danych wejściowych.

🔗 Dodatkowe linki:
📝 Czym jest machine learning? | 📝 Machine Learning – Teoria i praktyka | 🎬 Machine Learning Explained in 100 Seconds

35. AI

Artificial intelligence

Symulacja ludzkiej inteligencji w maszynach, które są zaprogramowane tak, aby myśleć, jak ludzie i naśladować ich działania. Ogólnie rzecz biorąc, systemy AI działają poprzez pobieranie dużych ilości danych treningowych, analizowanie danych pod kątem korelacji i wzorców oraz wykorzystywanie tych wzorców do przewidywania przyszłych stanów.

🔗 Dodatkowe linki:
🎬 What’s the Difference Between AI, ML, and DL? | 🎬 Artificial Intelligence In 5 Minutes | 📝 Czym jest sztuczna inteligencja?